شهرهای گرجستان

توریستی ترین شهرها
تفلیس

تفلیس

شهر رود کهن و دریاچه ی لیسی
256 هتل
0 تور
13 دیدنی
باتومی

باتومی

شهر دریا ، ساحل و هیجان
64 هتل
0 تور
13 دیدنی
آناکلیا

آناکلیا

تولدی دوباره برای کازانتیپ
3 هتل
0 تور
2 دیدنی


از نقطه نظر کاربران

کانال تلگرام تورلند