کلیسای جامع سنت باسیل

St Basil's Cathedral
امتیاز 5 از 5 | از بین 1 امتیاز دهنده به کلیسای جامع سنت باسیل
  • آدرس :  Red Square, Moskva, Russia, 109012
  • ارتفاع : 48çm
  • تاسیس : July 12, 1561
  • تلفن : +7 495 698-33-04
  • موسس : Ivan the Terrible
  • معماران : Postnik Yakovlev, Ivan Barma
  • تدفین : Basil Fool for Christ, Alexei Komech, Peter Petreius
کلیسای جامع سنت باسیل

دیدنی های مسکو

نزدیک ترین دیدنی ها به کلیسای جامع سنت باسیل
از نقطه نظر کاربران

کانال تلگرام تورلند