از نقطه نظر کاربران

سوچی

سوچی

استراحت گاه تابستانی بر دریای سیاه
سوچی بزرگترین استراحت گاه ساحلی در کشور روسیه ، به خاطر ساختمان های نئوکلاسیک و هم جواری با کوه های سرسبز قفقاز شهره است. کوه هایی که منطقه کراسنایا پولیانا با تفریحات و استراحت گاه هایش روی آن قرار دارد. المپیک زمستانی سال 2014 ، ساختمان های زیبایی...
فیلم های پیشنهادی تورلند
کانال تلگرام تورلند